Editor, Elements, Attributes, Headings & Lines Pada HTML

Editor HTML HTML dapat diedit dengan menggunakan editor HTML profesional seperti: Adobe Dreamweaver Microsoft Expression Web CoffeeCup HTML Editor Namun, untuk proses belajar, halaman HTML sebaiknya dibuat menggunakan teks editor sederhana  seperti Notepad (PC), Notepad++, atau TextEdit (Mac). Latihan. Buatlah sebuah halaman HTML dengan teks editor kemudian buka dengan browser.   HTML Elements Sebuah elemen […]